Nieuws en media
nl
nldebe
Renovatie en Onderhoud
van Industriële Daken en Gevels

Nieuws en Media

27 september 2016

Asbestsanering van bedrijfsdaken in Nederland gaat worden afgedwongen
 
Het is bekend dat in Nederland in 2024 het verbod op asbest in daken in gaat. Wat gebeurt er als een asbestdak er na 2024 niet af is gehaald?
Dan zal de Nederlandse Overheid zich beroepen op de Algemene wet bestuursrecht.
Via het bestuursrechtelijke sanctiemiddel van de last onder dwangsom kan de eigenaar worden gedwongen om tot sanering van het dak over te gaan.
 
Onder dwang 
De verantwoordelijkheid voor de naleving van het asbestdakenverbod ligt bij de eigenaar van de opstal. De bestuursrechtelijke handhaving ervan zal - enkele uitzonderingen daargelaten - doorgaans komen te liggen bij de gemeente waar de betreffende opstal is gelegen. 
Via het bestuursrechtelijke sanctiemiddel van de last onder dwangsom kan de eigenaar dan worden gedwongen om tot sanering van het dak over te gaan. Indien dat geen effect sorteert, kan de last onder bestuursdwang worden opgelegd, waarbij het bevoegde gezag uiteindelijk zelf tot verwijdering van het asbestdak kan overgaan, op kosten van de overtreder (in dit geval de eigenaar). (bron: asbestmagazine, september 2016)
 
Het is overigens nog steeds mogelijk om voor projecten op Nederlands grondgebied subsidie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan te vragen voor de sanering van uw asbestdak.

 

12 januari 2016

75 miljoen subsidie voor asbestsanering in Nederland tot 2020

Eigenaren van asbestdaken in Nederland kunnen vanaf 4 januari 2016 subsidie aanvragen voor renovatie. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu bekend gemaakt.

Met de subsidieregeling hoopt Dijksma de sanering te versnellen, omdat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de asbest. Het verbod geldt voor asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten of dakleien. Door die buitenlucht kan asbest verweren en vrijkomen. Asbestmateriaal dat in de woning zit, zoals isolatiemateriaal onder de dakbedekking, wordt daarom niet verboden.

Subsidievoorwaarden
De subsidie is voor daken met een oppervlakte van meer dan 35 vierkante meter. Zowel particulieren als bedrijven en instellingen kunnen die aanvragen. Per vierkante meter wordt er € 4,50 subsidie gegeven, met een maximum van € 25.000 per adres. 
Tot en met 2019 is minimaal 75 miljoen euro beschikbaar. Eigenaren van asbestdaken kunnen vanaf 4 januari 2016 subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een van de subsidievoorwaarden is dat de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd en niet mogen zijn gestart voor 1 januari 2016. Verder geldt de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Het budget voor 2016 bedraagt 10 miljoen.

Verbod
Vanaf 1994 is het gebruik van asbest verboden. In 2015 besloot het kabinet dat vanaf 2024 geen asbest meer op de Nederlandse daken mag liggen. Nu ligt nog ongeveer 120 miljoen vierkante meter asbesthoudend materiaal op daken in Nederland.

 

2 december 2015

Gratis inspectie van uw bedrijfsdak 

Laat Elegast zonder kosten of verplichtingen een deskundige controle van uw dak voor u uitvoeren. U krijgt dan meteen een duidelijk overzicht van de conditie van uw bedrijfsdak.
Is alles in orde dan hoort u dat van ons.
Mocht achterstallig onderhoud het geval zijn, dan ontvangt u advies over renovering of het vervangen van het betreffende dak(deel).

Meer lezen over deze gratis dienst van Elegast kan hier >>

 

5 november 2015

Dak met asbest binnen tien jaar verboden
bron: Rijksoverheid, MAART 2015

Eigenaren van gebouwen moeten voor 2024 hun dak met asbest laten vervangen. De Nederlandse regering vindt daken met asbest veel te gevaarlijk voor de gezondheid en verbiedt over negen jaar dit asbesthoudend materiaal.
Het gaat vooral om asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Dan verweert asbest en komen gevaarlijke vezels vrij. Inademen van deze vezels is schadelijk voor de gezondheid en kan stoflongen of longkanker veroorzaken. 

"We moeten dit risico serieus nemen en aanpakken. Ik wil voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan asbestvezels", aldus staatssecretaris van Milieu. "Recente branden waarbij asbestdeeltjes in woonwijken terechtkwamen, onderstrepen de noodzaak van een verbod."

Het verbod geldt alleen voor asbesthoudend materiaal dat in contact komt met de buitenlucht, zoals golfplaten en dakleien. Eigenaren van dergelijke daken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering. 

 

23 oktober 2015

Verzorging van uw dak is essentieel
De goten en daken van uw bedrijf hebben onderhoud nodig. Waterafvoeren moeten blijven werken. Dakconstructies kunnen het begeven wanneer water niet snel genoeg kan worden weggevoerd.
Bij dakproblemen door lekkages, een hoge leeftijd of schade door storm dient het renovatiewerk aan uw bedrijfsdak snel, adequaat op de best mogelijke wijze te worden uitgevoerd. Iets waar dakwerker Elegast expert in is.
Wanneer nodig, kunnen onze vakmensen de nodige reparaties, periodiek onderhoud of renovatie van uw dak en goten meteen uitvoeren. We hebben alle kennis, disciplines en materialen in eigen huis, zodat alles in één hand blijft. Daar heeft u als ondernemer geen omkijken naar

 

29 september 2015

Tempo en souplesse: dat is onze kracht
Het vernieuwen van 60.000 m2 golfplaat dakbedekking in ongeveer 60 werkdagen. Dat is koren op de molen van Elegast. 
Tijdens het sloopwerk aan het oude dak beginnen wij al met de bouw van het nieuwe dak. We werken uitsluitend met een vast maar flexibel inzetbaar team dat per project wordt gegroepeerd. Om de meters in die 60 dagen te halen, vond het montagewerk van de nieuwe geïsoleerde metalen sandwich dakpanelen op 6 dagen per week plaats.

Bekijk dit project in vogelvlucht>

10 september 2015

Elegast: het one-stop-shopping principe​ 
Geheel gebruiksklare projecten opleveren in eigen beheer. Totaaloplossingen waarin alle disciplines 100% op elkaar zijn afgestemd. Dat is de werkwijze van Elegast in een notendop.
Wij passen hierbij alleen de beste en meest duurzame materialen toe op uw gevels en daken. Deze zijn te belangrijk om concessies te doen aan de kwaliteit van het materiaal. Een uitgebreide garantie is bij ons dan ook ‘part of the deal’.>>

 

24 augustus 2015

Met een renovatie door dakwerker Elegast kiest u naast kwaliteit en duurzaamheid, ook voor het milieu
Een dak wordt voortdurend onderworpen aan stevige weersomstandigheden bij  warme en koude dagen. EPDM heeft een elasticiteit van 400% waardoor deze bewegingen flink worden opgevangen.
Het naadloze materiaal zorgt dat het dak geen zwakke punten kan vormen. Daarom is het erg geschikt voor een groot oppervlak. De zeer lange levensduur van het EPDM is het grootste pluspunt van het materiaal. Plezierig voor u, maar ook duurzaam voor het milieu, want het is buitengewoon goed recyclebaar en eenvoudig opnieuw te gebruiken. Systeem garantie van 10-20 jaar >

 

17 juli 2015

Kordaat en soepel schakelen om in korte tijd grote opdrachten te verwezenlijken. 
Elegast is in staat veel mankracht te mobiliseren. We kunnen snel en flexibel handelen en in korte tijd grote projecten tot stand brengen. 
We werken uitsluitend met een vaste maar flexibele werkgroep die - per klus - op maat wordt samengesteld. Hierdoor kunnen we ook qua prijs zo scherp zijn.

Wij kunnen zo flexibel werken omdat wij alle specialismen 100% in eigen hand houden. Kijk hier wat onze klanten hierover zeggen >

 

29 juni 2015
Dak- en gevelrenovatie doet men er niet ‘eventjes naast’

Zoals veel ‘nieuwbouw’-aannemers is renovatiewerk aan daken en gevels niet een taak die wij er “even naast” hebben. Wij doen simpelweg niets anders. Daarom nemen wij ook de heel grote werken aan die onze collega’s niet aankunnen of -durven.
Onze methode komt voort uit ervaring en kunde en we werken uiteraard in overeenstemming met de heersende en lokale wetgeving. Naast renovatieprojecten worden we daarom ook ingeschakeld als het om nieuwbouw gaat >>

 

10 juni 2015

De doelmatige methode van Elegast 
Tijdens de ontmanteling van uw bedrijfsdak kan tegelijkertijd het nieuwe dak worden teruggeplaatst. Er wordt elke dag gezorgd voor een waterdichte afdekking voor de nachten, waardoor er bijna nooit een ontruiming nodig is. Onze werkwijze levert u de volgende voordelen op:  lees meer>

29 mei 2015

De toegevoegde waarde van FM Approval
FM Global is het grootste kenniscentrum van de wereld aangaande schadepreventie. Elegast is ervaren in het toepassen van producten met het FM Approval label voor daken en gevels. Voor sommige verzekeraars is deze verklaring een vereiste. Lees meer >

 

11 mei 2015

Ademende golfplaten voor hellende daken met groot oppervlak

Eternit vezelcement golfplaten toepassen op grotere industriële daken heeft grote voordelen: 
- het materiaal ademt en laat damp door, daarom is het zeer geschikt voor bedrijfshallen met hoge(re) luchtvochtigheid; 
- het is in hoge mate immuun voor verschillende agressieve stoffen; lees meer>

 

23 april 2015

Met asbest in of op uw bedrijfsdak wilt u geen onnodige risico's nemen.

Kies te allen tijde voor veiligheid als het gaat om uw personeel en uw zaak. 
De gecertificeerde asbestverwijderaars van Elegast werken volgens de geldende regelgeving en zijn nauw ingespeeld op het team wat de nieuwe dakbekleding komt monteren. Door onze unieke werkwijze kunnen we de hinder grotendeels beperken >

 

 

 

 

 

PUBLICATIES


VIDEO
Renovatie en nieuwbouw van industriële daken en bardage. Elegast kan (asbest-) daken dagelijks waterdicht vervangen door als totaaloplosser de volledige coördinatie van alle disciplines te verzorgen.

VIDEO
Deze video toont u de 60.000m2 tellende dakrenovatie bij firma van Hoorebeke Timber NV, uitgevoerd in de zomer van 2014.
"Wij kijken terug op een prettige en vlotte samenwerking met Elegast."
Benoit Strauven, General Manager van Hoorebeke Timber nv/sa

E-NEWS
Nieuwsbrief November 2012 (html)

ARTIKEL
Elegast Dak en Gevel op bouwkroniek, d.d. 07-11-2012 (pdf)

ARTIKEL
Ondernemers_ed.13.04.12.pdf, d.d. 13.04.2012 (pdf)

ARTIKEL
'Manager Magazine Vlaanderen', d.d. 30-3-2012 (pdf)

ARTIKEL
financieel economisch weekblad 'TRENDS', d.d. 23-2-2012 (pdf)

 

Han v Heertum:
Carlo Vercoulen:
Christian Kurtz: